Na zona denominada como o Muro atópase unha ampla povoación de veciños e comercios locais, tamén é lugar de paso de centos de peregrinos no seu camiño a Santiago, xa que a zona carece de paso de peóns o partido Socialista solicita a colocación dun semáforo en dita zona para garantir a seguridade en dito lugar.