Os nembros de A.E.R saíron a percorrer parte do río Alvedosa para controlar os vertidos negros que ten o río. Neste premer vídeo podemos observar como se segue botando desperdicios ao río contaminando as augas que verten no mar.