A sentencia do 21 de decembro do 2106 sobre a taxa de utilización privativa de corrente ou hidrocarburos, ben de recoñecer a potestade municipal para someter a agravame a aquelas subministradoras que sexan propietarias e ocupen espazo público mediante as canalización ou liñas de alta tensión.

O supremo permite cobrar aos concellos o imposto do uso do dominio público. A voceira non adscrita Raquel Quintáns puntualizou para que o goberno local de Redondela faga efectivo o importe cobrando as taxas correspondentes a todas aquelas empresas que utilicen o solo aproveitándose que é de dominio público.