Tras a ausencia dalgún membro da ONG Amnistía Internacional a voceira do Partido Popular de Redondela foi a encargada de dar lectura. As distintas emigracións, a violación dos dereitos humanos, os desastres naturais ou pobreza, pon a descuberto a incapacidade da Comunidade Internacional para resolver ditos conflitos.