A falla dos orzamentos do ano 2017 e en vista da organización de diversos actos culturais e deportivos, o concello de Redondela levou a pleno a aprobación de distintos convenios con entidades sen ánimo de lucro tanto deportivas como culturais pola aproximación de datas a celebrar ditas actividades. A proposta foi  finalmente aprobada