Joaquím Mariño é veciño de Redondela dende fai xa tempo leva unha loita constante coa empresa que xestiona o servizo de augas en Redondela Aqualia. Mariño ten unha baixo que no seu momento exerceu actividade comercial, dende hai xa un tempo o baixo cesou na súa actividade o cal Mariño decidiu dar de baixa o servizo co empresa Aqualia.
O problema comeza cando nas oficinas da empresa lle din que aínda que cesara o servizo e que haxa consumo algún de auga ten que seguir pagando unha couta que ascende ó redor dos 35 €.

Joaquím leva loitando dende hai tempo coa empresa  esta inxustiza de ter que abonar uns cartos sen facer uso algún do servizo da  auga e non se explica como nin no Concello nin en Aqualia lle dan unha explicación do que está a suceder.