Tras as inundacións sufridas a vila de Redondela o pasado ano e tras reparar os danos causados o importe total da factura ascendeu ó inicial de aí que dita factura teña que ir ó pleno para a súa  aprobación dun recoñecemento extra xudicial .
Teresa París concelleira de Igualdade leu unha declaración institucional polo día de Muller que foi o pasado 8 de marzo, todo os membros aceptaron por unanimidade a declaración.