O peche do antigo hospital do Rebullón, en xaneiro do 2016, cun total de 25.666 metros cadrados de construción, rodeado por 6 hectáreas de terra supón ter inutilizado un edificio con moitas posibilidades de uso. O uso actual é de menos de 16.000 metros cadrados; estando a inmensa maioría del nos anexos ao edificio principal: dependencias da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) e Almacén de Historias Clínicas. O edificio Principal está destinado maiormente ao almacenamento de mobiliario e equipamento sanitario en diferentes graos de conservación, mais unha mínima parte que ven sendo a base da ambulancia medicalizada do 061.

O deterioro do Edificio e entorno xa se observa e acrecentarase co paso do tempo se non se toman medidas de recuperación e uso activo de este importante recurso propiedade da Xunta de Galiza. De modo que, calquera demora na recuperación (actualmente máis dun ano) dificulta e encarecerá a adecuación, feito que incide na urxencia de darlle unha solución.