As políticas de apoio á muller contra a violencia machista  son de competencia da administración autonómica  que viñan sendo exercidas polas actividades municipais a través dos centros da información á muller . O PSOE solicita que se configure unha rede adecuada de CIMS en todos os concellos da comunidade autónoma para que toda muller teña dereito ao mesmos servizos