Manolo e Ramona preséntannos os seus queixos “E lojo non”, queixos de casa, tradicionais a máis non poder. Queixos curados, semicurados e enfermos de todo, queixos cremosos, queixos sen glute… Queixos feitos na casa coas mans e selo propio. Máis información en: wwwww.ramonaemanolo.pong