Como é por norma nos plenos antes de pasar ás mocións presentadas polos diversos partidos políticos hai unha serie de puntos a tratar, referente ao pago dunha facturas do exercicio pasado do ano 2016 tanto o BNG como AER manifestáronse en contra do pagamento de ditas facturas argumentando que a empresa solicitante que presenta as facturas non pode deixar tanto tempo de demora á hora de presentar as facturas, neste primer punto a tratar AER foi chamado á orde por non ceñirse ó tema en concreto.