No pleno ordinario  pertencente ó mes de xullo tomaron posesión como novos concelleiros de A.E.R  Noé Cano Correa e Juan Roberto Ferradás.