Mesa xeral de negociación cos representantes sindicais sendo favorable por parte do interventor e a secretaria do Concello para a aprobación do convenio do colectivo do persoal do servizo do Concello.