Moción de AER sobre o abastecemento de augas , dende hai xa tempo son varios as persoas que teñen conflitos coa empresa Acualia á hora de darse de baixa do servizo contratado.