Un dos días máis importantes para Galicia é o día 25 de xullo xa que se celera o día de Galicia. As orixes desta celebración remóntanse a novembro de 1919, cando se celebrou en Santiago de Compostela a II Asemblea Nazonalista das Irmandades da Fala, que acordan celebrar o Día Nacional de Galicia o 25 de xullo do ano seguinte. Durante a época do franquismo  o día institucionalízase como festa oficial en toda España, baixo o nome de Día do Patrón de España, cun marcado carácter relixioso, aínda que trala transición deixou de ser oficial en todo o país.
No día previo ó día 35 de xullo Javier Bas alcalde de Redondela lembrou a importancia da data sobre todo da nosa língua e cultura.