O servizo de extinción de incendia e salvamento municipal teñen varias liñas de orzamento, a principal adoita a ser das institucións públicas, a maiores existen outras liñas de financiamento . O Cobro das taxas pola prestación do servizo a segunda consta das contribucións especias que se reciben a través da Unesma, esta forma de finazamento está a causar un déficit nos ingresos xa que cada ano o Concello deixa de recadar xa que dita ordenanza está obsoleta. A Agrupación de Electores propuxo no pleno a creación dunha ordenanza fiscal para poder regular correctamente as taxas polos servizos realizados polos traballadores de extinción de incendios