Redondelatv emite a partir das 2oh en directo o pleno ordinario pertencente ó mes de setembro