O concello de Redondela levou a aprobación a pleno dun novo expediente de modificación de crédito, facturas que quedaron atrasadas do ano 2016 teñen ser ser levada deste xeito para poder proceder ó seu pagamento.