O pleno de Redondela aproba a ordenanza reguladora das instalacións deportivas despois de que Mª del Carmen Amoedo voceira do Partido Popular expuxera as cuestións pertinentes para o cobro das instalacións deportivas sempre e cando non estean empregadas polos equipos locais ou clubs asignados. A moción foi aprobada cos votos do Partido popular e A.E.R