Na última apartado dos plenos é cando ten cabida o apartado de rogos e preguntas, no referente ó mes de outubro un dos momentos máis esperados por parte da xente foi cando se fixo referencia a exposición retirada por parte do Concello en referencia ó Colectivo Republicano de Redondela.