Aprobación definitiva da ordenanza reguladora das instalacións e utilización en vía pública de mesas, cadeiras, parasois e instalacións complementarias.

A ordenanza que regula a utilización do espazo público por parte das terrazas obriga aos propietarios dos locais a retiras as terrazas a partir da 1:30 da mañá tendo que retirar tamén as mesas e cadeiras da vía pública sendo estas gardadas fora do espazo público.