Ante a petición feita pola concesonaria Serviocio da pisicna de Redodnela solicita que se proceda a actualización das tarifas incremetándoas na subida do IPC, despois do informe presentado pola mesma empresa o interventor do Concello modifico dito informe nun 1,3 da súa variación e non nun 8,8 como solicitaba Serviocio