Doce son os funcionarios de todos os departamentos do Concello de Redondela iniciaron no mes de novembro un curso sobre linguaxe de signos, que durará ata o próximo 29 de decembro. Entre os asintentes ó curso podemos atopar a funcionariado do Concello de departamentos completamente dispares. O curso está enfocado para que calqueira das persoas asintestes a el poida ter un conversa mínima con calqueira persoa xorda. Aínda que é un curso de iniciación as nocións que se aprender están a ser moi ben recollidas polos asintestes, xa que consideran que para calqueira perxoa xorda poida ser entendida é toda toda unha experiencia moi gratificante.