Despois de pasar pola comisión pertinente a voceira do Partido Popular levou a pleno a proposta para incluír dentro do inventario de bens municipais dous locais situados na antiga fábrica de Regojo e que xa foron asinados en escritura pública despois de chegar a un acordo cos propietarios dos mesmos.