Son tres quilómetros que custan agora 90 céntimos. Circulan por este treito 62 mil vehículos ao día, estamos a falar do segundo treito con máis tráfico da AP-9, unha autoestrada con moita circulación. O Vigo-Redondela é o terceiro tramo sen peaxe despois de que se suprimiran os de Teis-Puxeiros e Vigo-Morrazo.

 

Fonte:TVG