O proxecto “Mar, traballo e patrimonio. Descobre a Enseada de San Simón”,  fai que 350 alumnos do Concello de Redondela coñezan as actividades costeiras da súa zona.  Esta semana coñecerán  Rande e o museo Meirande, pàra chegarse despois á Lonxa de Cesantes e a Enseada de San Simón