Máis de mil anos antes de Cristo, toda Europa, excepto o Mediterráneo oriental , estaba sen civilizar. Os poboadores centroeuropeos compartían tan so rasgos moi débiles: formas de enterramento, adornos etc, Os Celtas deixaron boas pegadas na nosa comunidade. Cuidar ese patimonio é cuestión de todos, deste xeito poderemos visitar este impresionante legado.