A visión da vida da muller en “Anacos” é, xustamente, a que ten esta muller de si mesma, pois considera que a súa existencia non ten sentido se faltan eses anacos: Nai. Esposa. Confidente. Eses roles impostos dende fóra e que acabou adoptando como propios. A protagonista de “Anacos” é unha vítima que asumiu a moral dos seus verdugos.

Proxeccións no Festival “Redondela en Curto”: Xoves 25 (21h) e sábado 27 (20h)

Web da curta: http://anacos.rebordelos.com/cast/

Máis info: http://www.redondelaencurto.com/cortos2.html.