A Línea Verde é unha iniciativa do Concello de Redondela para proporcionar un servizo de consultas medio ambientais para as empresas e a cidadanía do municipio. Un grupo de persoas expertas poranse en contacto con vostede, no prazo máximo de 24 horas, dun xeito personalizado, contrastado e fiable, sen custo ningún nin para a cidadanía nin para as empresas.
[ + info ] > http://lineaverderedondela.com/