Un psicólogo entrevista os traballadores dunha empresa a raíz dun incidente: Mercedes, unha traballadora do equipo, insultou o seu novo secretario, un mozo con Síndrome de Down.

Proxeccións no Festival “Redondela en Curto”: venres 26 (18h) e sábado 27 (18h).

Máis info: http://www.redondelaencurto.com/cortos8.html