Todos os partidos políticos do Concello de Redondela levaron ao pleno un moción conxunto sobre a non eliminación do apeadoiro de Cesantes, a moción foi argumentada pola voceira do B.N.G. Cecicila Pérez.As quendas de palabras por todos os partido políticos aludiron ao estado da non eliminación do apeadoiro.