Digna Rivas voceira do P.S.O.E  expuso no pleno a falta de atención e abandono do Concello de Redondela na creación da Bolsa municipal de emprego, Digna cualificou a bolsa de emprego de básica comentando que está desaproveitada e que habería que facer moito máis do feito ata o de agora.