A situación da empresa Pescanova sita en Redondela está nun momento moi delicado no ámbito laboral, o B.N.G. insta ao cocnello de Redondlea a solidarizarse cos traballadores e apoiaolos en todo tipo de decisións. Ase mesmo piden ao Concello de Redondela que inste a Xunta de Galicia a galeguidade  da empresa para que Pescanova non deixe  de ser galega.