CLÁUSULA DE ADVERTENCIA LEGAL

A presente páxina web deseñóuse para dar a coñecer os servizos ofertados por REDONDELA TV ós seus usuarios de Internet.

 

Os elementos que compoñen a web http://www.redondelatv.com ( incluindo sen ningunha clase de carácter limitativo, texto, imaxes, infografías e demáis contidos) son propiedade intelectual de Redondelatv.

 

A efectos destas disposicións enténdense por dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial todos os dereitos recoñecidos pola lexislación de propiedade intelectual que teñan carácter patrimonial ou de explotación para calqueira finalidade e modalidade de uso, así coma todos os dereitos recoñecidos pola lexislaciónn de propiedade industrial, incluidos en ámbolos dous casos a facultade de solicitar os rexistros e inscripcións oportunos para a obtención ou protección destes dereitos. Por todo o cal, os dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre esta páxina web están legalmente reservados e o acceso a mesma ou a suá utilización por parte dos usuarios de Internet, en ningún caso poderá ser entendido como outorgamento de licencia algunha, en materia de utilización ou dereito sobre calquera elemento cuia titularidade ou propiedade corresponda a Redondelatv

 

LOGORELIEVE cuadrado 300x300 Aviso legal