Moción conxunta sobre a ampliación da Ponte de Rande

Reparto dos Orzamentos Participativos

Aprobación da conta xeral do exercicio 2013

Aprobación inicial dos prezos das tarifas no servicio de taxi local.

Aprobación inicial das taxas do servivio de taxis

Rogos e preguntas do pleno do mes de Agosto

Comparenecias, do pleno mes de Agosto

Moción do P.P sobre o Modificación dos Partidos Xudicias

Moción triple de ” Reforma da lei electoral “

Moción do Consello Parroquial de Saxamonde

A experiencia é marabillosa

Precisamos máis familias de acollida

David Álvarez gañador do Gran Premio Eincheon de Corea

Premios Jules Verne ( I.E.S Mendiño)

Colexio Porto Cabeiro

Premios Jules Verne

Xornada ciclista en Redondela

Temos que potenciar as Prazas de Abastos locais

As Prazas de Abastos de Redondela aínda con máis forza

Presentación do Entroido de Verán (2)

Día festivo de Galicia