O conservatorio de Redondela non é rentable deste xeito

Máis información ao cidadán

Comparecencia sobre as escoitas telefónicas entre Nelson Santos e Javier Bas

Gratuidade dos libros de texto

Demandas sobre políticas activas de emprego

O céntimo Sanitario (P.S.O.E)

Festival de Danza de Redondela

O concello de Redondela crea un obradoiro de agricultura ecolóxica para traballadores en paro

Bandeira Concello de Redondela

Oficios e traballos nas imaxes do pasado.

Publicidade redondelá

Os oficios en Branco e Negro

Creación dun fondo social de vivendas. (P.S.O.E)

Orde das mocións nos plenos (A.E.R)

Expropiación de terreos en Negros (A.E.R)

Unha sanidade moi precaria. (P.S.O.E)

A problemática do transporte metropolitano (B.N.G.)

8 de Marzo día da Muller (B.N.G)

O patrimonio das antigas caixas de aforros (B.N.G)

Entroido 2014

Seguridade Vial nas aulas