A cultura a pe de rúa (2/5)

A Cultura a Pé de Rúa (1/5)

Margot Araujo

Pregón Festa da Coca 013

Xoves de Corpus en Redondela (3/3) Final

Día de Corpus en Redondela (2/3)

Xoves de Corpus en Redondela (1/3)

A preparación ( cap.2/2).

A preparación ( cap.1/2)

Danza das Espada 013 (Petán)

Danza das Espada 013 (Praza da Farola)

RedondelaTV Danza das Espada 013 (Praza da Constitución)

Redondela celebra o día grande da Festa da Coca

A coca é un dragón que se pasea pola vila e quere raptar unha nena

Unha tradición que ten que perdurar no tempo

Os máis cativos falan sobre as alfombras

Pecísase máis compromiso na preparación das alfombras

T~2013

Espello Negro en Redondela.tv

O festival de títeres a pé de rúa. (03 final)

O festival de títeres a pé de rúa. (02)