Seguemento de información sobre a AP-9

Subvenciós aos partídos políticos

Novo regulamento do servizo de Taxi