Aprobación do recoñecemento extra xudicial por valor de 17.252,47€

Modificación da ordeanza fiscal na instalación da piscina municipal de Redondela

Incremento de 8.312€ para o pago das horas extras

Rogos e preguntas

Recoñecemento do importe extraxudicial de crédito

Proposta do aumento de crédito das horas extras

Comparecencia de Javier Bas en referencia ó contrato de Acualia

Moción para abordar o problema do lume

O pleno de Redondela aproba a ordeanza reguladora das instalacións deportivas

As horas extras do persoal do Concello

Aprobación dun novo expediente de crédito

Redondela non modifica os festivos locais no 2018

Volve a saír rexeitada o estudio de viabilidade do edificio de Chapela

Rogos e Preguntas pertencentes ó pleno do mes de xullo

Moción de AER sobre o abastecemento de augas

Convenio servizo persoal do Concello de Redondela

Toma de posesión de Noé Cano Correa e Juan Roberto Ferradás

Toma de posesións e moción sobre o Viaduto a Pontevedra

As deficiencias nos colexios de Santa Mariña e Quintela

AER reclama un local compartido no Multiusos .

Redondela aproba un plan para recuperar o cemiterio dos Eidos