Persoal temporal ou de confianza do equipo de goberno

Toma de posesión de Ángela Antón Pazos

Festas locais para o ano 2017

Desafección das antigas casas dos Mestres

Exemplares de especies perigosas

Melloras no apeadeiro de Chapela

Proposta de contratación da empresa de limpeza de edificios públicos

Moción do PSOE, servizo de Emerxencias 112

Modificación da ordenanza de recollida do lixo

Proposta de rebaixa no tipo impositivo da plusvalía

Persoal eventual do Concello de Redondela

45.000 euros ao ano foi a proposta aprobada.

Cáritas obtén 12.000€ do Concello de Redondela

A problemática Hepatites C levada a pleno (moción do P.S.O.E)

Actuación integral nos Eidos (Moción do B.N.G)

Por una Nadal sen fame infaltil (Moción de E.U presentada por A.E.R)

Non ao maltrato aos animais (Moción presentada por A.E.R)

Quenda de Rogos e Preguntas

Quenda de Comparecencias

Moción A.E.R Reprobación da Concelleira de Parques e Xardíns

Moción A.E.R. Sobre a Dinamización Forestal