Desmantelamento do 065

Máis igualdade de capturas na pesca

Moción da Asociación San Simón de Cesantes

Plan de igualdade para o Concello de Redondela

Axuda do servicio no fogar ..