Quenda de Rogos e Preguntas

Quenda de Comparecencias

Moción A.E.R Reprobación da Concelleira de Parques e Xardíns

Moción A.E.R. Sobre a Dinamización Forestal

Moción conxunta sobre a pesca do “Xeito”

Moción do P.S.O.E Lei de Dependecia

Puntos 4,5 e 6 do pleno

A pesca do “Xeito” a pleno