Moción conxunta sobre a pesca do “Xeito”

Moción do P.S.O.E Lei de Dependecia

Puntos 4,5 e 6 do pleno

A pesca do “Xeito” a pleno

Moción conxunta sobre a ampliación da Ponte de Rande

Reparto dos Orzamentos Participativos

Aprobación da conta xeral do exercicio 2013

Aprobación inicial dos prezos das tarifas no servicio de taxi local.

Aprobación inicial das taxas do servivio de taxis

Rogos e preguntas do pleno do mes de Agosto

Comparenecias, do pleno mes de Agosto

Moción do P.P sobre o Modificación dos Partidos Xudicias

Moción triple de ” Reforma da lei electoral “

Moción do Consello Parroquial de Saxamonde

Gratuidade dos libros de texto

Demandas sobre políticas activas de emprego

As persoas enfermas de cancro

O céntimo Sanitario (P.S.O.E)

Desmantelamento do 065

Máis igualdade de capturas na pesca

Moción da Asociación San Simón de Cesantes