Plan de igualdade para o Concello de Redondela

Axuda do servicio no fogar ..

Creación dun fondo social de vivendas. (P.S.O.E)

Orde das mocións nos plenos (A.E.R)

Expropiación de terreos en Negros (A.E.R)

Unha sanidade moi precaria. (P.S.O.E)

A problemática do transporte metropolitano (B.N.G.)

8 de Marzo día da Muller (B.N.G)

O patrimonio das antigas caixas de aforros (B.N.G)

Comparecencia do Alcalde Javier Bas

A tarxeta verde do Vitrasa

Axudas para o comedor escolar

Non á Lei do Aborto

Máis axudas aos auotónomos

Pleno do Concello de Redondela

Non estamos a favor da construción do centro comercial

Liñas de Igualdade no ámbito municipal

Abandono do P.S.O.E do pleno

Tramitación do peche da Cementeira de Vilar

Non á venda de Novagaliciabanco.

Explicacións sobre a “Lei das terrazas”