O barrio de Parada non é lugar para a gardería

Unha modificación do I.B.I no concello de Redondela

Unha mellora no reparto económico dos concellos

SOGAMA incrementa nun 34% os seus servizos .

Unha mellora na Lei de violencia machista

Non ao pago das receitas aos enfermos crónicos

Moción de A.E.R. sobre a cementeira (2/2)

Moción de A.E.R. sobre a cementeira (1/2)

Moción do BNG sobre as pensións

Comparecencia de Julio Alonso (Concelleiro de Cultura)

Mantemento dos Partidos Xudiciais

Lei coñedida como ” Lei do aborto”.

Moción sobre a trasparencia dos salarios da corporación

Ordeanza de exclusión Social e Taxas xudiciais

Que é unha cuestión de confianza?

Rexeitada a cuestión de confianza (3/3)

Rexeitada a cuestión de confianza (2/3)

Rexeitada a cuestión de confianza (1/3)

Pleno Extraordinario dos Orzamentos (3/3)

Pleno Extraordinario dos Orzamentos 2013 (2/3)

Pleno Extraordinario dos Orzamentos (Exposicións de motivos 1/1)