Palco das autoridades nas festas da Coca

Mocion do B.N.G sobre a empresa Pescanova

Bolsa municipal de emprego

Moción conxunta sobre o apeadoiro de Cesantes

Adxudicación da xestión co centro acuático de Chapela

Pleno (4/4/13) Mellora da estrada vial 555 B.N.G

Pleno (4/4/13) Ordenanza sobre os furanchos

Pleno (4/4/13) Moción Comisión de seguimento aos servicios privatizados (A.E.R)

Pleno (4/4/13) Aprobación da ordenanza reguladora (As terrazas – 2ª parte)

Pleno (4/4/13) Aprobación da ordenanza reguladora ( As terrazas) 1 parte

Pleno (12/3/13) – Valor dos terreos urbanos de Redondela

Pleno (12/3/13) – Ordenanza municipal de terrazas

Pleno (12/3/13) – Vehículos de renting para a policía local

Pleno (12/3/13) – Mesas, cadeiras, parasois na vía pública

Pleno (12/3/13) – Conmemoracion anual na memoria dun persoeiro de Redondela

Pleno (12/3/13) – O soldo de Alberto Pazos a debate

Pleno extraordinario (21/1/13), especial preferentes (2ª parte. Final)

Pleno extraordinario (21/1/13), especial preferentes (1ª parte)